Usmernenia:

Ministerstvo školstva - poskytovanie informácií rodičom SK

Ministerstvo školstva - návšteva dvoch škôl SK

Ministerstvo zdravotníctva - poskytovanie informácií rodičom SK

 

 

Letáky:

Striedavá starostlivosť alebo prečo sa jej báť? SK

20 prosieb dieťaťa formát A3, SK a CZ

20 prosieb dieťaťa formát A4, SK a CZ

10+1 odporúčaní pre rozchádzajúcich sa rodičov 1. strana formát A4, SK

10+1 odporúčaní pre rozchádzajúcich sa rodičov 2. strana formát A4, SK

Detský sprievodca rozpadom rodiny obálka, SK

Detský sprievodca rozpadom rodiny SK

Rozchod rodičov očami detí SK

Rozchod rodičov očami detí CZ

Syndróm zavrhnutia rodiča formát A5, SK

Syndróm zavrhnutia rodiča formát A5, CZ

Syndróm zavrhnutia rodiča formát A4, SK a CZ

Ústavný súd ČR o striedavej starostlivosti formát A4, SK a CZ

Ústavný súd ČR o striedavej starostlivosti formát A5, SK a CZ

Cochemský model formát A4, SK a CZ

Cochemský model formát A4, SK a CZ

Cochemský model záložka, SK a CZ

Cochemský model formát A4 skladačky, SK, CZ a DE

Cochemský model formát A4 skladačky so značkami, SK, CZ a DE

Leták ministerstva spravodlivosti Bádenska-Württemberska EN

 

 

Žiadosti:

Žiadosť o informácie o dieťati

Žiadosť o sprístupnenie spisu

 

 

Výskumy:

10 dôležitých výskumov o striedavej starostlivosti

10 zistení o striedavej starostlivosti - Linda Nielsen

 

 

Prezentácie:

Prehľad výskumov o striedavej starostlivosti

Prehľad využitia striedavej starostlivosti vo svete

Fotoprezentácia z medzinárodnej konferencie o starostlivosti o deti po rozvode od doc. Oláha

 

 

Predpisy:

Interná norma č. 014/2012 Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny o výkone funkcie kolízneho opatrovníka (od 2016 neplatná)

Rezolúcia Rady Európy č. 2079 (2015): Rovnosť postavenia mužov a žien a spoločná rodičovská zodpovednosť: úloha otcov

 

 

Závery sympózia o striedavej starostlivosti (ČR):

https://www.striedavka.sk/01_custom_content/3_sympozium_StriedavaStarostlivost.pdf

Závery sympózia o zmene bydliska dieťaťa (ČR):

https://www.striedavka.sk/01_custom_content/1_sympozium_ZmenaBydliska.pdf

 

 

Petícia iniciatívy Čierno-biele srdcia za legislatívne zmeny:

http://www.striedavka.sk/01_custom_content/peticiaCBS.pdf

http://www.striedavka.sk/01_custom_content/peticiaCBSpodpisy.pdf

 

 

Kniha:

http://www.ligaotcov.eu/data/ligaotcov.eu/documents/KNIHA-striedavka--Liga-otcov.pdf - slovenská kniha od Ligy otcov: Striedavá osobná starostlivosť o dieťa