Medzinárodná konferencia Nové európske trendy v starostlivosti o deti po rozvode rodičov sa konala 29.04.2013 na VŠZSP sv. Alžbety v Bratislave. Konferenciu usporiadalo občianske združenie Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť v spolupráci s VŠZSP sv. Alžbety v Bratislave. Na organizácii sa ďalej podieľali MPSVaR, Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Asociácia rodinných sudcov.

Program konferencie 1. strana Program konferencie 2. strana
Program konferencie
1. strana
Program konferencie
2. strana

 

 

Dopoludňajší program konferencie bol vyplnený príspevkami zahraničných účastníkov. Ako prvá svoj príspevok predniesla nemecká psychologička, mediátorka, rodinná terapeutka a znalkyňa Ursula Kodjoe. Po nej sa po prvý krát na Slovensku k účastníkom prihovoril nemecký emeritný sudca rodinného súdu v Cocheme Jürgen Rudolph. Nasledovala prezentácia nových trendov z Portugalska, ktorú pripravil portugalský sudca zo súdu pre rodinné záležitosti a mladistvých v meste Barreiro António José Fialho.

Zahraničné skúsenosti môžeme stručne zhrnúť v nasledovných bodoch:

- deti majú rady svojich vlastných rodičov takých, akí sú, s ich charakterovými vlastnosťami

- pre zdravý vývoj detí je potrebný aj materský, aj otcovský vplyv

- väčšina rozvádzajúcich sa rodičov (asi 80%) sa dokáže na starostlivosti o deti po rozvode dohodnúť

- pokiaľ sa rodičia nedohodnú je pre dobro detí potrebné rodičom pomôcť pri hľadaní vyhovujúceho riešenia

- aj pri silných rodičovských konfliktoch je možné (a potrebné v záujme detí!) dospieť k dohode rodičov, je však potrebná interdisciplinárna spolupráca všetkých zainteresovaných profesií s rovnakým cieľom - dosiahnuť rodičovskú dohodu

- pri intervencii štátu do rodičovských konfliktov musia byť rodičia riadení príslušnými odborníkmi smerom k dohode (rodičia nemajú proces riadiť)

- rodičovské konflikty sú pre deti veľkou záťažou; deti si želajú, aby si rodičia rozumeli, aby sa nehádali a pokiaľ rodičia nedokážu izolovať deti od svojich konfliktov, zanecháva to na deťoch následky

- v zahraničí si už nekladú otázky, či je striedavá starostlivosť vhodná alebo nie, odpovede už dali výskumy; v zahraničí sa snažia, aby si rodičia našli svoj spôsob starostlivosti o deti po rozvode, ktorý bude rodine vyhovovať.

 

Poobede predniesli svoje príspevky zástupcovia zo Slovenska a z Čiech: mediátorka Miroslava Kristínová Wieckowska, za SPODaSK Eva Riečicová, o Cochemskej praxi v slovenských podmienkach Luboš Patera, o systéme informovania na Novom Zélande Jiří Vodička a o vývoji starostlivosti o deti na Slovensku Jozef Tinka.

 

Medzi pánom Jürgenom Rudolphom, pani Ursulou Kodjoe a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prišlo tiež k dohode o ďalšej spolupráci pri profesnom vzdelávaní a na overovaní Cochemského modelu na Slovensku.

 

Všetkým prítomným za účasť ďakujeme. Osobitnú vďaku vyjadrujeme našim partnerom, bez ktorých by nebolo možné túto konferenciu uskutočniť. Zároveň sa chceme poďakovať aj všetkým prednášajúcim, ktorí svojimi príspevkami prispeli do programu konferencie.

 

Veríme, že sa v podobnom zložení stretneme čoskoro znovu a budeme môcť diskutovať konkrétnejšie o tom, akým spôsobom dosiahnuť čo najväčšie zmiernenie negatívnych vplyvov rozvodov na deti.  

 

Písomné príspevky:

Ursula Kodjoe

Jürgen Rudolph

Antonio Fialho

Luboš Patera

Miroslava Kristínová Wieckowska

 

Prezentácie:

Antonio Fialho

Luboš Patera

Jozef Tinka

Jiří Vodička

 

Zborník príspevkov

 

Prezentácia doc. Oláha s fotografiami z konferencie

 

Videozáznamy z konferencie:

Úvodné slová

YouTube link

 

Ursula Kodjoe, Švajčiarsko

YouTube link

 

Jürgen Rudolph, Nemecko

YouTube link

 

António José Fialho, Portugalsko

YouTube link

 

Diskusia, 1. časť

YouTube link

 

Luboš Patera

YouTube link

 

Eva Riečicová

YouTube link

 

Miroslava Kristínová Wieckowska

YouTube link

 

Jozef Tinka

YouTube link

 

Jiří Vodička

YouTube link

 

Diskusia, 2. časť

YouTube link