Ďalšie stretnutie so striedavou starostlivosťou o deti obidvomi rodičmi spojené s premietaním filmu Střídavka a diskusiou na tému striedavej starostlivosti sme usporiadali v Univerzitnom pastoračnom centre bl. Zdenky Schelingovej spolu s VŠZaSP sv. Alžbety na Námestí slobody č. 3 v Bratislave v utorok 21.10.2014. Zúčastnila sa ho mamička so synom v striedavej starostlivosti Zuzana Mikulová, otec so synom v striedavej starostlivosti Eduard Michalik, mediátorka Miroslava Kristinová a členovia združenia Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť (režisér filmu Luboš Patera, Miroslav Sabol, Bohuslav Lenghardt).

Za organizáciu stretnutia patrí veľká vďaka doc. PhDr. Michalovi Oláhovi, PhD., mim. prof. a za moderovanie Zuzane Hajdenovej.


Fotky z akcie:

 

_MG_2180wm Študenti sledujúci film
Diskusia začína
Študenti