Striedavá starostlivosť o deti je občianske zrduženie, ktoré svoju činosť vykonáva na celom území bývalého Československa. Po niekoľkých akciách organizovaných na podporu striedavej starostlivosti na Slovensku, sme zašli 12.4.2011 na sever Moravy, konkrétne do mesta Orlová. Spolu s nami pricestovala z Prahy pani Jana Pužmanová, ktorá má svojich dvoch synov v striedavej starostlivosti už 6 rokov. Na OSPODe v Orlovej nás privítala vedúca Mgr. Kateřina Gagolová.

Po privítaní a krátkom úvodnom zoznámení sme premietli film "Střídavka". Luboš Patera následne zodpovedal niekoľko otázok týkajúcich sa filmu. Nasledovala diskusia o striedavej starostlivosti, v ktorej pracovníčky OSPODu kládli otázky najmä p. Pužmanovej. Reč prišla aj na Cochemský model a mediátor Mgr. Pavol Kocian predstavil spôsob, akým môžu byť mediátori nápomocní pri riešení rozvodových problémov. Potom sme si prešli niekoľko mýtov o striedavej starostlivosti, aké skúsenosti majú vo svete a dostalo sa aj na prehľad zahraničných výskumov o striedavej starostlivosti.

Ďakujeme vedúcej OSPOD Orlová p. Gagolovej za pozvanie a vytvorenie príjemnej atmosféry, pracovníčkam OSPOD za vecnú diskusiu a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

 

 

Niekoľko fotiek zo stretnutia:

Orlova3

Orlova4

Orlova1

Orlova2