Združenie Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť organizuje na území Čiech a Slovenska informačné dni o striedavej osobnej starostlivosti. 3.6.2010 sa takýto informačný deň konal v Bratislave. Mimoriadny bol tým, že sa uskutočnil krátko po prijatí zákona o striedavej osobnej starostlivosti na Slovensku. V odborných kruhoch sa po prijatí zákona objavilo mnoho otázok o striedavej starostlivosti, preto sa program začínal dopoludňajším seminárom, ktorý bol určený práve odbornej verejnosti. Záujem bol veľký a potvrdil, že informácií o tejto téme je v našej spoločnosti málo. Keďže v zahraničí majú omnoho viac skúseností, väčšina príspevkov prednesených na seminári čerpala práve zo zahraničných zdrojov.

 

Ak ste sa na seminár nedostali, ponúkame vám možnosť stiahnuť si jednotlivé prednášky:

STŘÍDAVÁ VÝCHOVA PŘISPÍVÁ K REDUKCI NÁSILÍ NA DĚTECH - Jana Jacková (prednáška PhDr. Eduarda Bakalářa)

STŘÍDAVÁ VÝCHOVA V EVROPĚ - Ing. Jiří Vodička

PŘEHLED VÝZKUMÚ O STŘÍDAVÉ PÉČI - PhDr. Jan Früwirth, PhD.

COCHEMSKÝ MODEL: ŠANCE PRO NAŠE DĚTI - Ing. Aleš Hodina (prednáška nemeckého sudcu Jürgena Rudolpha)

EXPERTNÍ VERSUS OBČANSKÝ PŘÍSTUP KE STŘÍDAVÉ VÝCHOVĚ - Luboš Patera

 

 

Tlačovú besedu, prednášky a diskusiu si môžete aj pozrieť na nasledovných videozáznamoch:

Tlačová beseda

Čo je to rodina a kde je doma? - Mgr. Barbora Kamrlová

Střídavá výchova přispívá k redukci násilí na dětech - Jana Jacková (prednáška PhDr.Eduarda Bakalářa)

Střídavá výchova v Evropě - Ing. Jiří Vodička

Přehled výzkumú o střídavé péči - PhDr. Jan Fruwirth, PhD.

Expertní versus občanský přístup ke střídavé výchově - Luboš Patera

Diskusia

Informačná akcia pre verejnosť na Námestí SNP

 

 

Deň SOS poobede pokračoval informačnou akciou pre verejnosť na Námestí SNP a večer v klube A4 premietaním filmu "Střídavka". Po filme nasledovala beseda za účasti režiséra filmu Luboša Pateru, spolutvorcu zákona Jozefa Ďurčeka a ďalších členov združenia Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť.

 

Fotodokumentácia z 3.6.2010 - Deň SOS v Bratislave:

 

Deň SOS - seminár Deň SOS 3.6.2010 - seminár Deň SOS 3.6.2010 - seminár
Deň SOS 3.6.2010 - seminár Deň SOS 3.6.2010 Deň SOS 3.6.2010
Deň SOS 3.6.2010 - seminár - Mgr. Barbora Kamrlová Deň SOS 3.6.2010 - seminár
Deň SOS 3.6.2010 - seminár Deň SOS 3.6.2010 - seminár Deň SOS 3.6.2010 - seminár - Luboš Patera
Deň SOS 3.6.2010 - seminár Deň SOS 3.6.2010 - seminár Deň SOS 3.6.2010 - seminár
Deň SOS 3.6.2010 - seminár Deň SOS 3.6.2010 - seminár Deň SOS 3.6.2010 - seminár
Deň SOS 3.6.2010 - seminár Deň SOS 3.6.2010 - seminár

Deň SOS 3.6.2010 - seminár