Už tretí ročník premietania českého filmu "Střídavka" zorganizovala 11.4.2012 Katedra psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v spolupráci so združením Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť. Akcia sa uskutočnila 11.4.2012 o 13-tej hodine v aule 1A1 Trnavskej univerzity. Aj tento rok po filme nasledovala diskusia režiséra filmu so študentami fakulty. Diskusiu moderovala Mária Dědová a so študentami  druhého ročníka diskutovali režisér filmu Luboš Patera, mamička s dlhoročnými osobnými skúsenosťami so striedavou starostlivosťou Jana Pužmanová, Miroslav Sabol a Bohuslav Lenghardt. Študenti sa do diskusie aktívne zapájali a položili množstvo otázok o striedavej osobnej starostlivosti.

Pani Dědovej ďakujeme za pozvanie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 

Niekoľko fotografií z príjemného popoludnia na Trnavskej univerzite:

 

Príspevok študenta Príspevok študentky
Aj študenti prispeli svojimi prezentáciami
Spoločné foto Spoločné foto
Spoločné foto všetkých účastníkov
Neúčasť otca na výchove
Riziká neúčasti otca na výchove dieťaťa