V Ústave sociálnych vied a zdravotníctva bl. P.P. Gojdiča v Prešove sa 3.4.2014 uskutočnilo československé stretnutie so striedavou starostlivosťou. Stretnutie zorganizovala Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety spolu s Ústavom sociálnych vied a zdravotníctva bl. P.P. Gojdiča v Prešove a v spolupráci s občianskym združením Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť.

Záštitu nad akciou prevzal emeritný rektor VŠZaSP sv. Alžbety Dr.h.c. mult. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. a odbornú garanciu mal doc.PhDr. Michal Oláh, PhD. mim. prof. Organizáciu akcie zabezpečila PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD., ktorej aj touto cestou ďakujeme za skvelú spoluprácu.

Po otvorení konferencie Kvestorom VŠZaSP sv. Alžbety Ing. Jozefom Chovancom, PhD., dopoludňajší program vyplnili odborné príspevky sudkyne Okresného súdu Prešov JUDr. Evy Farkašovej, Mgr. Kláry Pariľákovej z neziskovej organizácie Miesto pod slnkom, n.o., PhDr. Štefánie Derevjaníkovej z OSPODaSK ÚPSVaR Košice, Bc. Milady Kachmanovej z Ústavu sociálnych vied a zdravotníctva bl. P.P. Gojdiča a občianskeho združenia Striedavá starostlivosť o deti, ktoré predniesli Ing. Miroslav Sabol a Bohuslav Lenghardt.

Popoludní si mohli účastníci vypočuť osobné skúsenosti rodičov so striedavou starostlivosťou a spoločne o tejto téme diskutovať. Záujem o diskusiu bol veľký a najvytrvalejší účastníci zostali diskutovať v kancelárii riaditeľa Ústavu sociálnych vied a zdravotníctva b. P.P. Gojdiča v Prešove doc. Ing. Štefana Bugriho, MPH, PhD. aj po ukončení oficiálneho programu.

Stretnutie prebiehalo v priateľskej atmosfére a veríme, že si všetci účastníci odniesli nové poznatky.

S presvedčením, že sa nejednalo o jedno rázové stretnutie, ale predpoklad ďalších výmen názorov a skúseností, ako aj publikácia, ktorú vydá koncom leta 2014 VŠZaSP sv. Alžbety s príspevkami zo stretnutia v komplexnom znení, priniesli do oblasti ochrany dieťaťa a jeho záujmov nové myšlienky, názory a postoje.


Správa o konferencii v televízii:

http://www.tvlux.sk/archiv/play/6334/kratke-spravy--991--7042014

 

Príspevky z konferencie:

Prezentácia JUDr. Evy Farkašovej

Prehľad výskumov o spoločnej/striedavej starostlivosti

Skúsenosti so spoločnou/striedavou starostlivosťou vo svete


Pozvánka na konferenciu:

Pozvánka 1. stranaPozvánka 2. strana

Niekoľko fotografií:

 

Foto 1

DSC_0225wm
Foto 3 Foto 4
Foto 5

Videozáznamy z konferencie:

Úvodné slová

YouTube link


Bohuslav Lenghardt

YouTube link


JUDr. Eva Farkašová

YouTube link


Ing. Miroslav Sabol

YouTube link


Mgr. Klára Pariľáková

YouTube link


PhDr. Štefánia Derevjaníková, Mgr. Reháková

YouTube link


Diskusia 1. časť

YouTube link


Diskusia 2. časť

YouTube link