Striedavá osobná starostlivosť je dnes v slovenskej legislatíve vďaka iniciatíve poslancov NRSR. V roku 2010 poslanci jednohlasne podporili návrh nezaradených poslancov Juraja Lišku a Martina Kuruca, ktorým doplnili zákon o rodine o možnosť zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov.
Od zavedenia striedavej osobnej starostlivosti do legislatívy onedlho uplynie 10 rokov. V stredu 4. decembra 2019 sa v Bratislave v kinosále Národnej rady SR konala konferencia

10 rokov striedavej osobnej starostlivosti na Slovensku

Účastníci konferencie sa dozvedeli do akej miery je využívaná striedavá starostlivosť, čo jej zavedenie znamenalo pre deti a rodiny a na základe skúseností z minulosti hľadali možnosti ako čo najviac zmierniť dopady rozvodu rodičov na maloleté deti. Pod záštitou podpredsedu parlamentu doc. PhDr. Martina Klusa, PhD. MBA konferenciu zorganizovalo OZ Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť.

Program konferencie:

9:00 Otvorenie konferencie podpredsedom parlamentu Martinom Klusom
9:15 Príhovor predsedníčky výboru pre sociálne veci Aleny Bašistovej
9:30 Vývoj legislatívnych prác v oblasti rodinného práva vo svetle 30. výročia platnosti Dohovoru OSN o právach dieťaťa
(JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. (Tübingen), Ministerstvo spravodlivosti SR, sekcia legislatívy)
9:50 Využívanie striedavej starostlivosti na Slovensku a vo vyspelých krajinách (PhDr. Miroslava Kristinová Wieckowska)
10:10 Situácia v Českej republike (RNDr. Pavel Rusý – předseda LIBERI, odborové organizace na ochranu sociálních práv dětí a rodičů)
10:40 Legislatíva súvisiaca so striedavou starostlivosťou (Mgr. Gabriela Nováková)
11:00 Prestávka
11:30 Striedavá oblačnosť netrvá večne (Mgr. Barbora Kamrlová, PhD., M.A.)
12:00 Vyrastám v striedavej starostlivosti (Matěj Cuhlář)
Vyrastala som v striedavej starostlivosti (Romana Havranová)
Rodičia využívajúci striedavú starostlivosť o deti (Martin Zambor, Alica Havranová, Miroslav Sabol, Kristián Bognár, Henrich Krchňák)
13:00 Ako ďalej? (Bohuslav Lenghardt)
13:30 Záver a ukončenie konferencie

Konferencia ukázala, že striedavá starostlivosť je na Slovensku využívaná v takmer 10% súdnych rozhodnutí. Trend je rastúci, avšak Slovensko zaostáva niekoľko rokov za vyspelými krajinami.

Keďže dnes je vo vedeckej obci známe, že deti v striedavej starostlivosti prosperujú lepšie ako keď vyrastajú s jedným rodičom, je vhodné, aby Slovensko po 10 rokoch od zavedenia striedavej starostlivosti prijalo opatrenia, ktoré zabezpečia starostlivosť oboch rodičov o deti po rozvode v širšej miere. Jedným z krokov, ktoré by to mali podporiť, je úprava legislatívy tak, aby striedavá starostlivosť bola prvou zvažovanou alternatívou pri rozvode.

 

Príspevky prednesené na konferencii:

- 10 rokov striedavej starostlivosti - Príhovor predseníčky Výboru pre sociálne veci Aleny Bašistovej

- Vývoj legislatívnych prác v oblasti rodinného práva vo svetle 30. výročia platnosti Dohovoru OSN o právach dieťaťa - JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. (Tübingen) Ministerstvo spravodlivosti SR, sekcia legislatívy

- Využívanie striedavej starostlivosti na Slovensku a vo vyspelých krajinách - PhDr. Miroslava Kristinová Wieckowska, rodinná mediátorka, OZ Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť

- Situácia v Českej republike - RNDr. Pavel Rusý, predseda LIBERI, odborovej organizácie na ochranu sociálnych práv detí a rodičov

- Legislatíva súvisiaca so striedavou starostlivosťou - Mgr. Gabriela Nováková, advokátka

- Striedavá oblačnosť netrvá večne - Mgr. Barbora Kamrlová, PhD., M.A., psychologička, OZ Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť

- List účastníkom konferencie od Alice Havranovej, matka s dcérou v striedavej starostlivosti

- Ako ďalej? - Bohuslav Lenghardt, OZ Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť

 

Zborník príspevkov z konferencie (verzia pre tlač) si môžete stiahnuť tu.

Tlačovú správu z konferencie si môžete stiahnuť tu.


Pozvánka na konferenciu:

Pozvánka na konferenciu 4.12.2019

 

Reportáž o konferencii v televízii TA3:

https://www.ta3.com/clanok/1171056/striedava-starostlivost-je-stale-tabu-hoci-ma-lepsi-vplyv-na-dieta.html

 

Niekoľko fotografií:

Foto 1 Foto 2

Príprava konferencie

Príprava konferencie

Foto 3 Foto 4

Gabriela Nováková odpovedá
na otázky redaktorky TA3

Barbora Kamrlová

Foto 5 Foto 6

Matěj Cihlář

Romana Havranová

Foto 7 Foto 8

Martin Zambor

Miroslav Sabol

Foto 9 Foto 10

Kristián Bognár

Bohuslav Lenghardt

 

Videozáznamy z konferencie:

Záznam vystúpenia pána Rusého, predsedu OZ Liberi, má zvuk poškodený do takej miery, že ho nie je možné počúvať, preto záznam nezverejňujeme.

 

Otvorenie konferencie podpredsedom parlamentu Martinom Klusom

a predsedníčkou Výboru pre sociálne veci Alenou Bašistovou

YouTube link

 

Miroslava Kristínová Wieckowska - Štatistiky využívania striedavej starostlivosti v SR a vo svete

YouTube link

 

Gabriela Nováková - Práva detí a rodičov pri rozvode

YouTube link

 

Barbora Kamrlová - Striedavá oblačnosť netrvá večne

YouTube link

 

Matěj Cihlář - Vyrastám v striedavej starostlivosti

YouTube link

 

Romana Havranová - Vyrastala som v striedavej starostlivosti

YouTube link

 

Martin Zambor - otec detí v striedavej starostlivosti

YouTube link

 

Kristián Bognár - otec detí v striedavej starostlivosti

YouTube link

 

Miroslav Sabol číta list mamičky Alice Havranovej

YouTube link

 

Henrich Krchňák - otec detí v striedavej starostlivosti

YouTube link

 

Bohuslav Lenghardt - Ako ďalej?

YouTube link

 

Diskusia

YouTube link