Malaga. Čarovné mesto v španielskej Andalúzii. Vôňa pomarančov, promenáda s kaviarňami, prístav, zrúcaniny nad mestom, nádherná botanická záhrada, pripomínajúca rozprávkové údolie.
Ochutnať Malagu a jej čaro bolo mojim dlhoročným snom.
Keď mi  kolega Mirko poslal koncom leta 2019 informáciu o tom, že sa v Malage bude konať konferencia o striedavej starostlivosti, rozhodla som sa že svoj dlhoročný sen spojím aj s čímsi, čo ma aj zaujíma a čo by mohlo byť užitočné aj pre deti a rodičov na Slovensku.
Takéto udalosti si rada plánujem, preto som si pobyt v Malage rozdelila na časť spoznávania mesta a jeho okolia a na časť, kedy som od rána do večera dva dni sedela, počúvala, písala a obdivovala a ďakovala odborníkom z celého sveta, ako pripravili túto skvelú akciu.
Mesto Malaga má výborné spojenia MHD, za jedno Euro sa dá dostať do každej jeho časti.
Mnohé príjemnosti, aké si rada vychutnávam aj doma, ako zmrzlina, káva, skvelé jedlo sú v Malage dokonca o niečo lacnejšie. Tiež taxíky. Temperament Španielov sa prenáša aj na turistov a tak celé mesto nahlas obdivuje, objednáva si jedlo, aj počas cesty autobusom počuť silné hlasy návštevníkov a aj domácich.

Tri dni som venovala sebe a krajine, mestu a vôni pomarančov, ktoré práve dozrievali, hoci končil november. Detské ihriská boli posypané dozretými pomarančmi, pri súčasnej situácii, aká v Španielsku je kvôli korone je mojim želaním, aby čo najskôr mohli deti a aj celý tento vášnivý španielsky svet voľne a slobodne cestovať a tešiť sa tak, ako to oni vedia.

Stredomorská Malaga

 

Konferencia o striedavej starostlivosti sa začala 2.12.2019 v priestoroch  Právnickej fakulty Univerzity v Malage.
K článku Vám pripájam aj odborné výstupy a materiály, pričom to, ako som sa tam cítila a ako veľmi sa mi potvrdili slová o tom, že najlepšie pre deti je, ak majú možnosť byť aj s mamou a aj s ockom, bolo pre mňa veľké posolstvo.
A tým je skutočnosť, aby aj u nás, na Slovensku dozrel čas a aby aj naše deti, tie deti, ktorým teraz ktosi bráni mať oboch rodičov stále, vždy a plnohodnotne, aby túto svoju potrebu aj deti rozídených rodičov na Slovensku mali naplnenú.
Chcem, aby aj svet dospelých, ktorým záleží na tom, aby sa situácia u nás zmenila, mal informácie o tom, že celý vyspelý svet dozrel k tomu, že už nerieši to, kto je lepší rodič, alebo u koho má dieťa byť dlhšie, celý vyspelý svet pochopil, že ak je v rodine problém, majú sa všetky sily štátu, sudcovia, psychológovia, mediátori, úradníci a celá časť rodiny spojiť a rodinu liečiť. Pomenovať, čo je podstatou konfliktu, prečo je dieťa hodené do vojny a snaha všetkých má smerovať k tomu, aby čo najkratšie trvala tá vojna.
Nie je problém, ak majú ľudia rôzne názory, nie je problém, že vznikol konflikt a že rodičia sa nevedia nejaký čas dohodnúť. Problémom na Slovensku je to, že mnohí zodpovední nechcú pomenovať jasne a pravdivo to, čo tento problém spôsobilo. A tým sú minulé vzťahy a prenášanie vzorcov správania a premýšľania z týchto vzťahov. Najčastejšie z detstva.
Preto ľudia, ktorí boli v Malage a hovorili pre svet detí, prezentovali svoje návrhy na riešenia takýchto situácii.
Konferencia nebola vôbec  o dokazovaní bolesti a utrpenia mnohých rodín, bola o prezentácii návrhov, riešení. Skvelí ľudia z celého sveta prišli a ukazovali, hovorili.
Aj o tom, ako priamo v Španielsku sa výrazne zvýšil podiel rodín, ktoré po rozchode prakticky majú striedavú starostlivosť, v ich ponímaní je to zdieľané rodičovstvo. Majú pravidlá a čím väčší konflikt pôvodne bol, tým prísnejšie pravidlá pri starostlivosti o deti najprv musia rodičia s pomocou sudcu a ďalších odborníkov nastaviť.
V tých oblastiach, kde je výrazný, až polovičný podiel striedavej starostlivosti majú aj dôkazy o tom, že len jedna tretina rodičov sa na súd vráti a aj to väčšinou kvôli zmene bydliska, alebo školy. V oblastiach sveta, kde je nízke percento striedavej starostlivosti, je veľmi vysoká návratnosť súdnych sporov.
Čo to znamená zjednodušene?
To, že krajiny, ktoré majú stanovené pravidlá na spoločné rodičovstvo vytvorili pre deti prostredie, ktoré nie je vojnou.
A tie krajiny, kde stále vládne zverovanie dieťaťa jednému z rodičov a kde sa dokola jeden z rodičov domáha svojich práv, podporujú boj, podporujú to, že dlhé obdobie detstva žijú deti akoby okolo nich bola vojna.
V takýchto krajinách sa štatisticky vráti na súd 130 % rodičov. To znamená, že každý a niektorí aj viackrát.

Som veľmi rada, že som dostala možnosť a podporu kolegov k účasti na tejto úžasnej konferencii. Je škoda, že som tam zo Slovenska bola jediná, žiadny zástupca štátnej inštitúcie od nás tam nebol, až mi je z toho smutno. Vo svojom príspevku Vám prinášam zopár fotiek z Malagy, aby ste sa mohli nadýchnuť atmosféry tohoto krásneho slnečného mesta, a tiež fotky priamo z konferencie. Celý vyspelý svet dávno pochopil, že prevencia je najúčinnejšou podstatou každého problému, či nerovnováhy.Preto zrelé štáty a zodpovední ľudia v nich už roky vedia, že deti potrebujú starostlivosť oboch rodičov, a preto aj sledujú výsledky prieskumov ohľadom toho, ako sa darí deťom a čo spôsobuje situácie, kedy deti majú problémy. Pre tento svet odborníkov je úplne zrejmé a samozrejmé to, že najlepší svet pre deti je taký, kde okolo nie je konflikt. Z údajov, ktoré som mala možnosť počuť:
- najlepšie prospievajú deti,ktoré majú prístup k výchove a starostlivosti obomi rodičmi- ťažkosti v správaní, dlhšie liečenie bežných ochorení, častejší výskyt porúch spávania
- to všetko s vysokou istotou potvrdenou mnohými výskumami sa deje oveľa viac u detí, kde je konflikt a kde jeden z rodičov drží dieťa a snaží sa cenu druhého rodiča potlačiť až zneuctiť
- zámerom a cieľom odborníkov z vyspelých krajín je pokračovať v podrobnom skúmaní a hlásať do sveta aj výsledky a aj možnosti liečenia takýchto rodín- rovnako aj informovať širokú verejnosť a aj odborníkov, že spolupráca všetkých odborníkov musí viesť tak, aby smerovali všetci jednohlasne rodičov k dohode a aby všetci jasne a zreteľne rodine hovorili, že zdieľané rodičovstvo, pri ktorom sa rodičia striedajú vo výchove svojich detí je najlepšou prevenciou pred poškodením zdravia, pred drogami, sebapoškodzovaním, rovnako aj pred tým, aby následne tieto deti raz v dospelosti pokračovali vo vzorcoch správania znovu vo svojich vzťahoch.
Pridám zopár konkrétnych merateľných a aj realizovateľných informácií,pričom na konferencii postupne za tie dva dni vystúpili sudcovia, profesori práva, sociálnej práce, psychológovia, mediátori a ďalšie osobnosti vedeckého sveta, ktorým táto téma je blízka a každý, kto sedel a počúval týchto odborníkov z vyše 20 krajín sveta, silno cítil, že ich skúsenosti, ich slušná istota a neopísateľná dôstojnosť, elegancia, je hodná obdivu. Aj sa s úctou skláňam nad tým, čo všetko mnohí pochopili a aj urobili a ďalej chcú robiť.
1.Dieťa sa nenarodí s nenávisťou, nenávisťou ho kontaminuje blízka osoba svojimi emóciami, mimikou, slovami a správaním.
2.V Austrálii rodičia nesmú ísť na súd skôr, kým neabsolvujú niekoľkomesačné mediačné stretnutia.
3. Vynikajúca prezentácia o tom, ako pomôcť vyliečiť rodinu - najprv vedieť pomenovať zranenie rodiny, ktoré je ukryté kdesi pod povrchom a konflikt rodičov, či držanie detí jedným z nich je len vonkajším viditeľným prvkom, volaním o pomoc.Veľmi sa osvedčila dlhodobá spolupráca rodiny s koordinátorom prípadu, osobou, ktorú musia rodičia rešpektovať a ktorá ich a aj ich detí sprevádza počas 12 -24 mesiacov na ceste ku vzájomnému rešpektu a k striedavej starostlivosti. Skúsený koordinátor v spolupráci s celým tímom ďalších ľudí v systéme, vedú rodinu k dohode a k postupnému obnovovaniu vzťahov aj z detstva rodičov tak, aby celá veľká rodina pocítila zmenu dynamiky.
4. Názor dieťaťa - tejto téme sa venovala skúsená pani prof. Garcia Fueyo Beatriz, odborníčka na právo na Univerzite v Malage, majúca konkrétne skúsenosti s tým, ako je nepochopený tento prvok a ako by mal naozaj pre ochranu detí byť správne aplikovaný. Názor dieťaťa musí byť vnímaný cez sito pochopenia zrelosti dieťaťa. Musí byť dieťaťu vysvetlený a dieťa musí svoj názor vedieť aj vysvetliť a my si musíme byť istí, že mu porozumelo. A musíme vedieť vidieť, či dieťa jasne a zreteľne chápe a vie pomenovať aj následky názoru, aký prezentuje.
5. Jeden z najváženejších sudcov Španielska José Pascual Ortuño Muñoz, pôsobiaci v Barcelone, muž pokojný a rázny prehovoril takmer nakoniec konferencie tieto slová : Po tom, ako vyše 4 roky vypočúvam deti, zhrniem, že im vlastne vysvetľujem situáciu a ubezpečujem ich, že všetci dospelí okolo nich urobia všetko pre to, aby mali oboch rodičov. Pýtam sa ich na ich starosti a po tom, ako mi ich povedia, ich uistím, že práve tieto starosti budeme spoločne regulovať a že urobíme všetci dospelí všetko preto, aby sa ani oni, deti a ani ich rodičia už na súd nikdy nevrátili."
Mojim želaním je, aby sme spoločne na Slovensku dosiahli stav kedy :
1. Bude zákonom stanovené, že ako prvá možnosť voľby pre rodičov, ktorí spolu nechcú žiť spolu bude striedavá (spoločná ) starostlivosť, pomenovaná ako "zdieľané rodičovstvo"
2. Každá rodina, v ktorej rodičia spolu nechcú žiť dostane podporu na vzájomnú dohodu, na vzájomné pomenovanie ťažkostí a na vzájomné a aj individuálne liečenie emócií, ktoré bránia v tom, aby vedeli rodičia nájsť a aj nachádzať riešenia pri starostlivosti o svoje deti.
3. Táto podpora štátu bude v každom väčšom meste, kde vzniknú tzv. Rodinné dvory - kde budú pracovať odborníci, ktorí si trúfnu na takúto ťažkú prácu, budú mať odvahu rozhodovať a budú viesť rodičov k dohode. Bude tam psychológ, mediátor, koordninátor, vychovávateľ a bude tam priestor aj pre hry detí a aj pracovný čas týchto ľudí bude upravený tak, aby tam mohli chodiť rodičia a deti až do večera a aj cez víkendy. Práve úloha koordinátora, človeka, ktorý bude viesť rodinu je veľmi dôležitá, lebo na neho sa rodičia budú obracať vždy, keď sa nebudú vedieť na čomkoľvek dohodnúť. Toto musí byť človek, ktorý má odvahu, vie byť autoritou a nenechá sa ovplyvniť ani jednou stranou s tým, že bude rodinu, rodičov, deti a aj príbuzných viesť vždy k tomu, aby sa stav rodiny podobal rodine, ktorá sa dohodnúť vie a chce.
Niektoré rodinné dvory by mali mať aj časť na ubytovanie rodín, za čo si bude musieť rodina priplatiť.
Pokiaľ sa rodičia rozídu a dohodnú, nie sú potrebné opakované návštevy časté, ale po vzore niektorých krajín by raz za mesiac rodina prišla a oznámila stav, v akom sú.
Tieto rodiny by mali poradenstvo a oporu zadarmo a aj prípadné individuálne poradenstvo.
Rodiny, ktoré sa do 3 mesiacov nedohodnú na rodičovskom pláne, budú musieť pokračovať v pravidelných návštevách Rodinného dvora a aj si za služby platiť.
Lekári, učitelia, pracovníci na úradoch budú mať k dispozícii znenie zákonov a aj dostatok informácií a pokynov, edukačných materiálov na to, aby vedeli, ako s rodinou komunikovať a aby takáto rodina nezaťažovala administratívne ani lekárov, učiteľov a ani pracovníkov úradov. Úrady práce a zamestnanci v nich by mali týmto oveľa viac času na deti a rodiny, ktoré majú skutočný sociálny, finančný problém a nebudú zaťahovaní do konfliktov rodičov, ktorí vlastne pomoc tejto inštitúcie teraz zneužívajú a ťahajú neistých pracovníkov na svoju stranu. A tým, hoci aj pasivitou sa deje to, že ten, čo chce bojovať, vzdoruje, nevie a nechce nájsť riešenia pasivitou úradníkov zdanlivo víťazí. A pri tomto zdanlivom víťazstve jedného z rodičov sú ostatní porazení. Aj tie deti.
...Na záver pošepnem, že zákony máme, pravidlá máme, tak teraz je to na nás, či je v spoločnosti dostatok ľudí s odvahou a vôľou meniť dlhoročné vzorce premýšľania a konania a to cestou spolupráce, vedúcou aj pre deti na Slovensku k spoločnému rodičovstvu, kde sa informácie zdieľajú,násobia a tvoria svet detí podobný tomu, aký ho deti mať majú.

Ivetka Kačkovičová


MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA O NAJLEPŠOM ZÁUJME DIEŤAŤA A STRIEDAVEJ STAROSTLIVOSTI. 2. a 3. decembra 2019. MÁLAGA,ŠPANIELSKO
Organizátori: Medzinárodná rada pre striedavú starostlivosť (ICSP) a Právnická fakulta v MalageUniverzita (UMA) Réžia: Edward Kruk. Docent sociálnej práce. Britská univerzitaColumbia - Kanada. José Manuel de Torres Perea. Docent občianskeho práva. University of Málaga- Spain

O medzinárodnej konferencii v Malage sa viac dozviete v nasledujúcich článkoch:

Program konferencie (po anglicky)

https://www.uma.es/spanish-philippine-law-archive/navegador_de_ficheros/Congress-2019/descargar/WORKSHOPS-ABSTRACTS.pdf - abstrakty workshopov (po anglicky, niektoré po španielsky)

Závery workshopov (po anglicky, niektoré po španielsky)

https://twohomes.org/ - web Medzinárodnej rady pre striedavú starostlivosť (ICSP) - usporiadateľa konferencie (po anglicky)

Závery konferencie 2019 v Malage

 

 

Foto 1 Foto 2

Účastníci konferencie v konferenčnej
sále Univerzity v Malage

Striedavá starostlivosť ako
prevencia zavrhnutia rodiča

Foto 3 Foto 4

Rešpektujme citové putá
dieťaťa k obom rodičom

Jürgen Rudolph s manželkou
a Ivetkou Kačkovičovou

Foto 5 Foto 6

Certifikát účastníka konferencie

Ďakujem za pozornosť
a poďme spolu konať
v najlepšom záujme dieťaťa

Foto 7 Foto 8

 Prerušenie vzťahu rodič-dieťa

 Hlavné úlohy koordinátora rodičov

Foto 9 Foto 10

 Prednáša pán Edward Kruk

 Výsledky, prínosy pre každého