Striedavá starostlivosť sa šíri z Rady Európy...

...a verme, že príde čoskoro aj k nám.

Áno, striedavú starostlivosť máme možnosť využívať aj na Slovensku, ale akosi to stále nie je ono. Znovu a znovu sa na nás obracajú rozvádzajúci sa rodičia s prosbami o rady, čo majú urobiť, aby mohli mať deti v striedavej starostlivosti, lebo inštitúcie ako súdy alebo SPODaSK preferujú starostlivosť jedného rodiča, väčšinou matky. Takýto model je využívaný dlhé roky, úrady ho považujú za odskúšaný a zabehnutý. O pozitívnom vplyve striedavky na deti vedia málo alebo nič, výsledky vedeckých výskumov k nám neprenikajú.

A potom je tu štatistika. 8,91% rozhodnutí o striedavej osobnej starostlivosti na Slovensku za rok 2017 nám hovorí, že viac ako 90% detí prichádza o starostlivosť jedného rodiča. Je to v poriadku? Rozvádzajú sa rodičia medzi sebou, nie s dieťaťom. Je vôbec v poriadku, že aj keď rodič nesúhlasí s tým, že príde o starostlivosť o vlastné dieťa, súd to nerešpektuje a dieťa zverí (ako nejakého zvera) do starostlivosti druhého rodiča? Prečo deti niekomu zverujeme, keď majú svojich rodičov?

Myslíme si, že na Slovensku máme veľké rezervy v rozhodovaní o starostlivosti o deti pri rozchode rodičov. Vítame preto, že Rada Európy sa na problematiku pozerá inak a povzbudzuje členské štáty, aby si osvojili jej pohľad a prístup. Aký pohľad?

Na svojom 36. zasadnutí 2.10.2015 parlamentné zhromaždenie Rady Európy schválilo Rezolúciu 2079/2015 s názvom: Rovnosť postavenia mužov a žien a spoločná rodičovská zodpovednosť: úloha otcov. O rezolúcii sme vás informovali a preto ju už dlhšie nájdete na našom webe. Je v českom jazyku, predpokladáme, že ho ovládate a netreba ju prekladať do slovenčiny :)

V Rezolúcii si Rada Európy dovolila také výrazy, ako:

- úlohu otcov vo výchove a v starostlivosti o ich deti, vrátane veľmi malých detí, je treba viac doceniť a patrične ohodnotiť

- otcovia musia niekedy čeliť prekážkam, ktoré vyplývajú zo zákonov, z praktických postupov úradov a zažitých predsudkov

- rozdelenie rodiča a dieťaťa má nenapraviteľný efekt na ich vzťah

- parlament vyzýva členské štáty, aby zaviedli princíp striedavej starostlivosti do svojej legislatívy a k vymedzeniu všetkých výnimiek

- parlament vyzýva, aby členské štáty zohľadňovali striedavú starostlivosť pri priznávaní sociálnych dávok

- parlament vyzýva k vykonaniu všetkých potrebných krokov, aby bolo zaistené, že rozhodnutia o trvalom pobyte dieťaťa a určení styku sú bezvýhradne dodržiavané, najmä v prípadoch, kde sú evidované sťažnosti na problémy pri odovzdávaní dieťaťa

- parlament vyzýva k vedeniu rodičov k tvorbe rodičovského plánu

- parlament vyzýva k zavedeniu platenej rodičovskej dovolenky pre otcov, pričom uprednostňuje model neprenosnej rodičovskej dovolenky.

Vidíme, že keby u nás platilo len to, k čomu vyzvala Rada Európy v roku 2015, bola by situácia pri rozvodoch lepšia. Lenže to nie je všetko. Rada Európy vo svojej podpore otcov a striedavej starostlivosti pokračuje. A pritvrdzuje.

Mali sme to možnosť počuť na nedávnej medzinárodnej konferencii o striedavej starostlivosti. Samotná Rada Európy poskytla svoju budovu Palác Európy pre konanie takejto konferencie. Jasný signál podpory.

Sám generálny tajomník Rady Európy pán Thorbjørn Jagland prevzal záštitu nad konferenciou. Ďalšia podpora.

K účastníkom konferencie sa prihovorila zástupkyňa generálneho tajomníka pani Gabriela Battaini-Dragoni. Použila slová, ktoré sú viac ako jasné - striedavá starostlivosť by mala byť podporovaná, lebo naplňuje záujem dieťaťa, pomáha chrániť ho pred konfliktom a zohľadňuje rovnocennosť a rovnoprávnosť rodičov. Pripomenula, že striedavka nie je najlepším riešením pre všetky prípady, čo je samozrejmé.

Ešte ďalej zašla pani Regina Jensdottir, šéfka divízie detských práv v Rade Európy. Vravela, že Rada Európy podporuje rovnocenné rodičovstvo, podporuje matku a otca ako základ pre dieťa, podporuje rovnoprávnosť mužov a žien aj pri starostlivosti o deti. Rada Európy podľa nej vie, že dieťa potrebuje oboch rodičov a že deti v striedavej starostlivosti majú lepšie výsledky. Vie aj to, že je pre dieťa dôležité udržiavať kontakt s rodičom.

Zo Štrasburgu sa šíri striedavá starostlivosť. Rada Európy už vie o striedavke veľa, informuje členské štáty a vyzýva k jej využívaniu. Slovensko je členským štátom Rady Európy. Formálne. Môžeme byť aj prakticky, ak nenecháme ostatné krajiny utiecť dopredu, napr. v oblasti starostlivosti o deti, ktorých rodičia nežijú spolu.

 

Ďalšie informácie o medzinárodnej konferencii o striedavej starostlivosti v Štrasburgu získate v tomto článku.