Plagát FRF 2016

 

Festival rozvodových filmov sa uskutočnil po prvý krát. Rozhodli sme sa ho zorganizovať nie preto, aby sme propagovali rozvody, ale preto, aby sme poukázali na negatíva, ktoré ich sprevádzajú. Z našich skúseností vyplýva, že negatívnym nie je len rozhodnutie manželov ukončiť vzájomné spolužitie a ich správanie. Negatívne vnímame aj prístup štátu a spoločnosti k tejto problematike. Jednak jej je venovaná malá pozornosť v porovnaní s tým, aké dopady má na jednotlivcov a spoločnosť ako celok a jednak je prístup štátu k rozvodom rovnaký ako pred niekoľkými desaťročiami, čo prináša opakovane tie isté patologické javy. Dnes však vieme, že to nie je nutné, pretože sú aj iné možnosti prístupu k rozvodom, ktoré sú vo svete vyskúšané a prinášajú lepšie výsledky. Niektoré pozitívne postupy ponúkajú aj filmy v ponuke Festivalu rozvodových filmov.

Festival sa uskutočnil v dňoch 14.-15.11.2016 v Bratislave v KC Dunaj a 21.-22.11.2016 v Prahe v kine Mat.

Medzi premietanými filmami boli aj filmy Střídavka, Střídavka po deseti letech a Mámy k zavržení? a vy ich môžete získať ako darček za sponzorský príspevok na naše ďalšie aktivity. Zaslať ho môžete na číslo účtu 2200145801/8330 vo Fio banke a.s. Darovaciu alebo sponzorskú zmluvu pre odpočty z daňového základu s vami samozrejme radi uzatvoríme. Pokiaľ máte záujem o zahraničné filmy, môžete si ich obstarať u producentov a my vám k nim môžeme poskytnúť české alebo slovenské titulky.

Všetky filmy, ktoré mali možnosť diváci vidieť na festivale:

 Moji rodičia, ich rozvod a ja/Mes Parents, leur divorce et moi
(Francúzsko 2009, 52 minút, réžia Lorene Debaisieux, francúzske znenie, české titulky)

Rozvod je dnes samozrejmosťou. Ale čo deti, bezmocní diváci rozpadu rodiny? Aby sme pochopili, ako prežívajú rozchod rodičov, je potrebné s nimi hovoriť a počúvať ich. Ich očami sa ponoríme do ich súkromia, pocitov a ich každodennosti tvárou v tvár tejto náhlej zmene. Poézia slov detí, ich predstavivosť a skromnosť nás povedie k úcte ku krehkosti a jemnosti emócií.

http://www.poissonsvolants.com/project/mes-parents-leur-divorce-et-moi/
Vitaj späť, Pluto/Welcome Back, Pluto
(USA 2010, 83 minút, réžia Tracy Ready, anglické znenie, slovenské titulky)

Odborne spracovaná téma syndrómu zavrhnutého rodiča, vhodná pre spoločné sledovanie rodičov s deťmi. Film je jedným z najlepších úvodov na tému rodičovského odcudzenia. Hoci každá rodinná situácia je iná, informácie vo filmu sú dostatočné, aby obsiahli mnoho scenárov, ktoré môžu často prebiehať. Dr. Richard Warshak, autor filmu, je uznávaným priekopníkom tejto problematiky a ponúka nielen popis problémov, ale aj ich riešenia. Film je cenným zdrojom informácií pre každého, kto chce dostatočne spoznať a pochopiť rodičovské odcudzenie.

http://www.warshak.com/pluto/index.html
Zavrhnutý otec/Der entsorgte Vater
(SRN 2010, 86 minút, réžia Douglas Wolfsperger, nemecké znenie, české titulky)

Film venoval režisér spoločenskému javu, ktorý je verejnosťou málo vnímaný: Mužom, ktorí sú "likvidovaní" po rozchode s manželkou, a to nielen ako partneri, ale tiež ako otcovia a - často márne - o vzťah so svojimi deťmi bojujú. Štyria otcovia popisujú svoje trápenie a úsilie o záchranu vzťahu s deťmi. Matka vysvetľuje svoj postoj.

www.der-entsorgte-vater.de
Mamy k zavrhnutiu?
(ČR 2016 - premiéra, 26 minút, réžia Ján Mančuška, české znenie)

Popudzovanie detí proti otcom počas rozvodových vojen medzi rodičmi je považované za bežné a "normálne". Súdy aj sociálne orgány túto spoločenskú patológiu tolerujú a dokonca podporujú. Akoby otcovia neboli ani ľudia... Je to súčasťou javu, ktorý sa nazýva rozvodovým priemyslom. Ale čo ak je deťmi zavrhovaná mama? To je samozrejme rovnaké zlo. Sú však štátne orgány vôbec schopné pomôcť aspoň ženám - matkám, ktoré sa s nenávisťou svojich zmanipulovaných detí stretávajú tiež? Civilizačný rozklad neprináša len inváziu migrantov, ale začína i ničením rodinných vzťahov...

..................
Vymyslená smrť/A Morte Inventada
(Brazília 2009, 80 minút, réžia Alan Minas, portugalské znenie, české titulky)

Dokument "Vymyslená smrť" si kladie za cieľ podnietiť diskusiu o rodičovskom odcudzení, ktoré je síce málo známe, pritom však časté. Rodičovské odcudzenie, ktoré bolo popísané v polovici 80. rokov americkým detským psychiatrom Richardom Gardnerom, sa prejavuje ako situácia, kedy jeden rodič dieťa úmyselne odcudzuje druhému rodičovi. To sa robí prostredníctvom nepretržitých informácií s cieľom zničiť vzťah dieťaťa k odcudzovanému rodičovi. Matka alebo otec, ktorí praktizujú toto odcudzenie, sú väčšinou úspešní a dieťa mnoho rokov verí skreslenému pohľadu. V niektorých prípadoch sa prejavuje až falošné obvinenie z pohlavného zneužívania ako posledná možnosť, aby sa konečne zničila väzba medzi odcudzeným rodičom a dieťaťom. Bohužiaľ, v priebehu separačného procesu deti skončia s tým, že sú hlavným nástrojom pre poškodzovanie bývalého partnera. Detské obete rodičovského odcudzenia nesú navždy znaky takéhoto násilia a môžu sa u nich v dospelosti vyvinúť závažné psychosociálne poruchy. Dokument "Vymyslená smrť" chce šíriť informácie o tomto patologickom jave medzi rodičmi, psychológmi, právnikmi, sudcami, prokurátormi, sociálnymi pracovníčkami, pediatrami a ďalšími osobami zapojenými do týchto rodinných drám. Toto násilie, ničiace vzťah medzi rodičmi a deťmi, nesmie pokračovať.

Poznámka: Odcudzovanie dieťaťa od druhého rodiča je dnes v Brazílii trestným činom.

www.amorteinventada.com.br
Nevysloviteľný/Indizível - film z technických príčin nebol premietaný počas festivalu
(Portugalsko 2012, ... minút, réžia Alexandre Azinheira, portugalské znenie, české titulky)

Podľa štatistík Ministerstva spravodlivosti dochádza v súčasnosti v Portugalsku k viac než 16 tisícom súdnych konaní o úpravu starostlivosti o detia a k viac než 18 tisícom súdnych konaní o zmenu starostlivosti a dodržiavanie vydaných rozsudkov. Tieto súdne konania trvajú priemerne 27 mesiacov, existuje ale aj mnoho tisíc prípadov, kedy takéto súdne procesy trvajú tri, štyri i päť rokov. V priebehu súdneho procesu sú deti vystavené konfliktu medzi rodičmi, čo obmedzuje ich vzťah s jedným z nich a jeho rodinou. Odhaduje sa, že viac než 25% zo všetkých detí sa v dospelosti nestýka s oddelenými rodičmi. Toto číslo má tendenciu sa zvyšovať. Viac než štyridsiatimi percentami týchto detí sa zaoberajú úrady na ochranu detí, čo ilustruje, aké problematické situácie zažívajú. Konflikty medzi rodičmi a pomalé tempo súdov produkujú zvýšený počet prípadov s morbídnou zvláštnosťou: narážkami alebo dokonca obvineniami zo sexuálneho zneužívania. Zvlášť fascinované sú tým matky, ktoré majú v starostlivosti deti, ktorých otcovia bojujú na súdoch o kontakt s deťmi. Tieto obvinenia majú nevratné účinky. Tento dokument sa snaží dokázať existenciu súvislostí vo vývoji etáp fenoménu rodičovského odcudzenia a neúčinnosti súdneho systému, ktoré zhoršujú tento jav. Chce tak upozorniť na potrebu, aby zodpovedné orgány jednali rýchlo, s plnou vážnosťou a zvláštnou starostlivosťou.

https://vimeo.com/47816105
"Striedavka"
(ČR 2006 - obnovená premiéra, 64 minút, réžia Luboš Patera, české znenie )

"Nikdy nie je dosť ľudí, ktorí vás majú radi" … a striedavá starostlivosť o deti po rozvode to umožňuje.
Film je venovaný striedavej osobnej starostlivosti o deti po rozvode rodičov. Ide o jednu z možných foriem porozvodovej výchovy. Rozvodovosť je v Českej republice vysoká - rozvádza sa každé druhé manželstvo a väčšina detí nežije a nevyrastá s oboma svojimi rodičmi. Striedavá starostlivosť je v Českej republike málo rozšírená, hoci predstavuje vhodné riešenie. Film ukazuje v niekoľkých príbehoch rôzne možnosti striedavej starostlivosti, ktoré sú doplnené názormi odborníkov.

http://www.iustin.cz/art.asp?art=279
"Striedavka" po desiatich rokoch
(ČR/SR 2016 - premiéra, 52 minút, réžia Ján Mančuška, české a slovenské znenie)

Aké sú ďalšie osudy niektorých aktérov filmu "Striedavka"? Čo na striedavú starostlivosť hovoria samotné deti, dnes už dospelé? A ako striedavú starostlivosť prijíma slovenská spoločnosť?

https://youtu.be/AVIZtxf3GUM

Film na webe České televize:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/11835233012-stridavka-po-deseti-letech/21738256401/
Diagnóza X
(ČR 2012, 26 minút, réžia Ján Mančuška, české znenie)

Dokumentárny film o domácom násilí, tentokrát očami mužov. Režisér Ján Mančuška vychádza z vlastných zážitkov s ženou tyrankou a predstavuje i ďalších mužov s podobnou skúsenosťou. Nejde len o manželky, alebo partnerky mužov, i keď tie sú tu na prvom mieste, ale aj o svokry, matky, sudkyne, sociálne pracovníčky a všetky tie Xantipy, čo mužom strpčujú a ničia život. V pohľade na domáce násilie často prevažujú stereotypy v uvažovaní, mýty, často nezmysly. Rovnako tak ako muž, aj žena môže alebo dokáže, byť násilníkom najhrubšieho zrna i keď forma je iná. Kým u mužov sa jedná najčastejšie o fyzické násilie, ženy praktizujú predovšetkým násilie psychické, hoci rady siahnu aj po tom fyzickom. Avšak čeliť fyzickému násiliu je omnoho ľahšie, než tomu psychickému. To sa tiež podstatne horšie dokazuje. Nemá pevné obrysy, je ťažko uchopiteľné, je zákerné. Rovnaké sú aj jeho následky - deformujú zásadným spôsobom celú spoločnosť. Autor filmu práve takémuto násiliu musel čeliť niekoľko rokov a má s ním teda osobnú skúsenosť. Dlho sa pokúšal s ním bojovať, nechcel partnerstvo vzdať, pretože v hre bolo maloleté dieťa. Ale keď si uvedomil, že tým trpí najviac ono, pretože všetko sa odohrávalo zásadne pred ním, rozhodol sa, že šnúru hysterických scén a šikany musí useknúť, aby sa dieťaťu viac neubližovalo. Jeho rozprávanie v prvej osobe, teda ako účinkujúceho, a tiež subjektívne kamery, tvoria spojovaciu niť dokumentu. Príbehy ďalších piatich osôb sa osobným príbehom autora preplietajú.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10370465544-diagnoza-x/21256226132
O láske zištnej
(ČR 2009, 30 minút, réžia Ján Mančuška, české znenie)

Milovať a byť milovaný si praje každý. Ale niektorí si preto ani nevšimnú, že sú to vlastne len oni sami, kto druhému pomáha, zatiaľčo ich nespokojný náprotivok vidí na všetkom, čo pre neho urobia, len to zlé. Aj cez dobre mienené rady okolia sú ďalej ochotní pre svoju lásku urobiť všetko... a zastavia sa často len vtedy, keď je už neskoro. Príbehy ľudí, ktorí namiesto lásky zožali posmech, dlhy i roky vezenia.

http://www.fdb.cz/film/ceske-milovani-o-lasce-zistne/106901

 

O festivale v médiách:

O festivale rozvodových filmov v relácii Teleráno, TV Markíza 14. 11. 2016

 

O festivale rozvodových filmov v relácii Teleráno, TV Markíza 14. 11. 2016, od 41. minúty

Ďalšie mediálne spravodajstvo:

O Festivalu rozvodových filmů '2016, iDNES.cz - blog Tomáša Holeka 1.12.2016

V Bratislave bude po prvý raz Festival rozvodových filmov, TASR/teraz.sk 14. 11. 2016

Úplná novinka. Dnes poprvýkrát Festival rozvodových filmov, Bratislavské noviny.sk 14. 11. 2016

V Bratislave je festival filmov o rozvodoch, SME.sk 14. 11. 2016

Festival rozvodových filmov sa v Bratislave uskutoční po prvý raz, BratislavaDeň.sk 14. 11. 2016


8. 11. 2016

 

 

Záznam tlačovej konferencie v Prahe


3. 11. 2016

O festivale rozvodových filmov v relácii Sama doma, Česká televízia 3. 11. 2016

 

O festivale rozvodových filmov v relácii Sama doma, Česká televízia 3. 11. 2016, od 44. minúty