Verejná ochrankyňa práv JUDr. Jana Dubovcová prijala 19.6.2012 vo svojej kancelárii členov združenia Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť. Na stretnutí sme spoločne diskutovali o problematike sporov rodičov o deti. P. Dubovcová informovala, že v minulosti bola sudkyňou, vo svojej profesii sa s takýmito spormi v minulosti stretla a problematike sa rozumie. Priznala, že je v tejto oblasti priestor na zlepšenie a sľúbila, že sa aj ona v rámci svojich možností pokúsi prispieť k lepšiemu napĺňaniu práv detí na oboch rodičov. My sme p. Dubovcovú oboznámili s niektorými skúsenosťami z praxe, upozornili sme na výborné skúsenosti zo zahraničia, najmä z Cochemskej praxe a ponúkli sme našu pomoc. Veríme, že týmto bol položený základný kameň vzájomnej spolupráce, ktorá pomôže zlepšiť situáciu detí, ktorých rodičia sa rozchádzajú.

Ešte raz ďakujeme verejnej ochrankyni práv JUDr. Jane Dubovcovej za prijatie a príjemné stretnutie.

 

Stretnutie u ombudsmanky