Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Liptovskom Mikuláši s podporou Okresného úradu Žilina a Mestského úradu Liptovský Mikuláš pri príležitosti 50. výročia vzniku Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) v Liptovskom Mikuláši usporiadalo 15. januára 2018 konferenciu

FENOMÉN DNEŠNEJ DOBY "STRIEDAVÁ STAROSTLIVOSŤ".

Konferencia sa konala na Mestskom úrade Liptovský Mikuláš s účasťou asi 100 ľudí.

Dopoludnia vystúpili s príspevkami:

Mgr. D. Olejníková z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Liptovskom Mikuláši;

JUDr. K.Podhorcová z Okresného súdu Liptovský Mikuláš a

PhDr. S. Bronišová z VÚDPaP Bratislava.

Popoludní predniesli príspevky:

B. Lenghardt z občianskeho združenia Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť a

PhDr. M. Kristínová-Wieckowska, mediátorka.

Počas poobedného programu mali účastníci možnosť sledovať zostrih dokumentárnych filmov o striedavej starostlivosti.

Po príspevkoch sa o svoje osobné skúsenosti s dieťaťom v striedavej starostlivosti podelila mamička Zuzana Mikulová a program plynule prešiel do záverečnej diskusie.

Organizátorom ďakujeme za pozvanie a za príjemne strávený deň.

CPPPaP v Liptovskom Mikuláši a všetkým zamestnancom prajeme veľa elánu do ďalšej činnosti.

 

Prezentácia PhDr. Miroslavy Kristínovej Dieťa uprostred konfliktu rodičov

Reportáž v Liptovských novinách: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&amp=&v=vKZVXTui8OU