Fransson, Emma & Sarkadi, Anna & Hjern, Anders & Bergström, Malin. (2016). Why should they live more with one of us when they are children to us both?. Children and Youth Services Review. 10.1016/j.childyouth.2016.05.011.

https://www.researchgate.net/publication/303358404

Obsah:

Využitie striedavej starostlivosti, t. j. deti, ktoré trávia rovnaký čas u oboch rodičov po rozchode alebo rozvode, v mnohých krajinách rastie. V súlade s národnou politikou na podporu účasti otcov vo výchove, žijú dve tretiny švédskych predškolákov s rozvedenými rodičmi v dvoch domácnostiach. Na medzinárodnej úrovni sa diskutovalo o výhodách alebo rizikách striedavej starostlivosti o dojčatá a batoľatá. Cieľom tejto kvalitatívnej štúdie bolo preskúmať dôvody rozvedených rodičov pre využívanie striedavej starostlivosti o deti vo veku 0-4 rokov. Rozhovory sa uskutočnili so 46 rodičmi (18 otcami a 28 matkami) a boli analyzované pomocou systematického zhustenia textu. V reakcii na výskumnú otázku sa objavili dve témy. V téme Rovnaké práva a povinnosti rodičia opísali, že striedavá starostlivosť bola "samozrejmosťou", pretože obaja rodičia mali rovnaké práva a povinnosti k deťom. Obe skupiny, muži aj ženy, opísali otcovstvo ako ideálny cieľ. V téme V najlepšom záujme dieťaťa rodičia zdôraznili, že striedavá starostlivosť bola v najlepšom záujme dieťaťa. Niektorí rodičia mali konflikty so svojimi bývalými partnermi, ale aj tak boli presvedčení o výhodách striedavej starostlivosti a usilovali sa o to, aby fungovala.