Fransson, Emma & Hjern, Anders & Bergström, Malin. (2018). What Can We Say Regarding Shared Parenting Arrangements for Swedish Children?. Journal of Divorce & Remarriage. 1-10. 10.1080/10502556.2018.1454198.

https://www.researchgate.net/publication/324493740

Obsah:

Striedavá osobná starostlivosť (SOS) sa vzťahuje na deti žijúce alternatívne a približne rovnako s oboma rodičmi po rozchode alebo rozvode rodičov. Táto prax bola predmetom diskusie v súvislosti s blahom detí z dôvodu častých pohybov, ktoré deti absolvujú a potenciálneho stresu v živote v 2 domácnostiach. Táto štúdia opisuje pozadie častého využitia SOS u švédskych detí a výsledky výskumu, ako prosperujú švédske deti v tomto životnom usporiadaní. Deti v SOS hlásia lepšiu pohodu a duševné zdravie ako deti, ktoré žijú väčšinou alebo len s jedným rodičom. Žiadne švédske štúdie nezistili, že zdravie detí od veku 3 rokov a viac je v SOS horšie než v prípade starostlivosti jedného rodiča. Súčasná literatúra nám však nemôže poskytnúť informácie o mechanizmoch, ktoré sú príčinou týchto zistení. Riziká selektovaných vplyvov na životné podmienky sú pravdepodobné. Dlhodobé štúdie sú oprávnené priniesť nám tieto odpovede..