Bergström, Malin & Fransson, Emma & Wells, Michael & Köhler, Lennart & Hjern, Anders. (2018). Children with two homes: Psychological problems in relation to living arrangements in Nordic 2- to 9-year-olds. Scandinavian Journal of Public Health. 140349481876917. 10.1177/1403494818769173.

https://www.researchgate.net/publication/324484292

Cieľ: Striedavá starostlivosť, deti, ktoré po rozvode rodičov sú rovnaký čas u každého rodiča, je v severských krajinách bežnejšia v porovnaní s ostatnými západnými krajinami. Ukázalo sa, že staršie deti v týchto prípadoch prosperujú dobre, ale pre malé deti existuje len málo štúdií. Cieľom tohto článku je študovať psychologické problémy u detí vo veku od 2 do 9 rokov v rôznych rodinných formách. Metódy: Celkové skóre symptómov podľa Dotazníka silných a problémových vlastností (Strengths and Difficulties Questionnaire SDQ), ako aj skóre externalizačných problémov, bolo porovnávané u 152 detí v striedavej starostlivosti, 303 detí v starostlivosti jedného rodiča a 3207 detí v kompletnej biologickej rodine pomocou viacnásobnej analýzy lineárnej regresie. Výsledky: Deti v starostlivosti jedného rodiča mali viac psychologických symptómov ako deti v striedavej starostlivosti (B = 1,08; 95% CI 0,48 až 1,67) a deti v nerozvedených rodinách mali najmenej hlásených príznakov (B = -0,53; 95% CI -0,89 -0,17). Externalizačných problémov bolo tiež menej v nerozvedených rodinách (B = -0,28; 95% CI -0,52 až -0,04) v porovnaní so striedavou starostlivosťou po úprave podľa kovariátov. Závery: Malé deti rodičov, ktorí nežijú spolu, trpeli viacerými psychickými problémami ako deti v neporušených rodinách. Deti v striedavej starostlivosti mali nižšie celkové skóre problémov ako deti u jedného rodiča po úprave podľa kovariátov. Politika nastavenia životných podmienok mladých detí po rozvode rodičov potrebuje informácie o rodinných faktoroch pred rozchodom, ktoré je treba získať dlhodobými štúdiami.