Turunen Jani: Shared Physical Custody and Children’s Experience of Stress. Journal of Divorce & Remarriage 2017; 5, 58: 371-392.

http://www.suda.su.se/about-us/press-media/shared-custody-equals-less-stress-for-children-1.344178

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10502556.2017.1325648

Deti, ktoré žijú celý čas s jedným rodičom, majú väčšiu pravdepodobnosť stresu ako deti v striedavej starostlivosti. Toto platí bez ohľadu na úroveň konfliktu medzi rodičmi alebo medzi rodičom a dieťaťom. Sú to výsledky novej štúdie Demografického oddelenia Štokholmskej univerzity.

"Vysvetlením môže byť, že deti, ktoré trávia väčšinu času u jedného rodiča, strácajú príbuzných, priateľov a peniaze. Predchádzajúce výskumy tiež ukázali, že deti sa môžu obávať o rodiča, s ktorým sa zriedka stretávajú, čo im môže spôsobiť viac stresu", hovorí Jani Turunen, výskumný pracovník Demografického oddelenia na Štokholmskej univerzite a Centra pre výskum duševného zdravia detí a adolescentov na Karlstadskej univerzite.

Skutočnosť, že deti, ktoré žijú celý čas s jedným rodičom, sú na tom psychicky horšie než deti v striedavej starostlivosti, už bola v minulosti preukázaná, ale táto štúdia je prvá, ktorá sa osobitne zameriava na stres. Striedavú starostlivosť nemožno zamieňať s rovnakými právami a povinnosťami rodičov po rozvode (tie prináležia obom rodičom aj keď bolo dieťa zverené jednému rodičovi - pozn. prekl.). Rovnaké práva a povinnosti dávajú obom rodičom zákonné právo na rozhodnutia o výchove dieťaťa, možnostiach školy, náboženstve atď. Striedavá starostlivosť znamená, že dieťa skutočne žije rovnaký alebo takmer rovnaký čas s oboma rodičmi, strieda sa medzi samostatnými domácnosťami.

Údaje pre túto štúdiu sú z prieskumu životných podmienok vo Švédsku, ULF, v období 2001-2003, v kombinácii s údajmi z registrov. Švédsko je krajina, ktorá sa často považuje za priekopníka v rozvíjajúcich sa rodinných formách a správaní ako je rozvod, pôrodnosť a rekonštrukcia rodín.

"To znamená, že výsledky tejto štúdie sú relevantné pre dnešnú situáciu v mnohých európskych krajinách, pretože ich dnešná situácia môže byť porovnateľná so situáciou vo Švédsku pred 15 rokmi", hovorí Jani Turunen.

V prieskume celkovo 807 detí v rôznych typoch starostlivosti odpovedalo na otázky o tom, ako často trpia stresom a či si dobre alebo zle rozumejú so svojimi rodičmi. Rodičia odpovedali, ako dobre spolupracujú so svojim bývalým partnerom.

Štúdia ukazuje, že deti, ktoré žijú len s jedným z rodičov, majú väčšiu pravdepodobnosť byť stresované niekoľkokrát týždenne než deti v striedavej starostlivosti. To platí vo všeobecnosti aj vtedy, ak rodičia majú zlý vzťah, alebo ak si deti nerozumejú so žiadnym z nich.

"V minulosti existovali obavy, že striedavá starostlivosť by mohla byť nestabilnou životnou situáciou, čo môže viesť k tomu, že deti budú viac stresované. Ale tí, ktorí na to v minulosti poukázali, založili svoje obavy skôr na teoretických predpokladoch než na empirickom výskume", hovorí Jani Turunen.

Vysvetlením, že deti v striedavej starostlivosti sú menej stresované, je pravdepodobne možnosť mať aktívny vzťah s obidvoma rodičmi, čo výskum v minulosti preukázal ako dôležité pre dobré životné podmienky detí. Vzťah medzi dieťaťom a oboma rodičmi sa stáva silnejším, dieťa považuje vzťah za lepší a rodičia môžu napĺňať rodičovské úlohy aktívnejšie.

"Inými slovami, bývanie s oboma rodičmi neznamená pre deti nestabilitu. Ide len o adaptáciu na inú situáciu ohľadne bývania, v ktorej sa pravidelne premiestňuje a dobrý kontakt s oboma rodičmi sa rovná stabilite", hovorí Jani Turunen.