Bauserman Robert: Child Adjustment in Joint-Custody Versus Sole-Custody Arrangements: A Meta-Analytic Review. Journal of Family Psychology, 2002, Vol. 16, No. 1, 91–102. DOI: 10.1037//0893-3200.16.1.91

https://www.apa.org/pubs/journals/releases/fam-16191.pdf

Autor meta-analýzou študoval výskumy porovnávajúce stav detí v striedavej starostlivosti a vo výlučnej starostlivosti jedného rodiča, vrátane porovnaní s deťmi v starostlivosti otca a s deťmi v nerozvedených rodinách, keď to bolo možné. Deti v striedavej starostlivosti boli lepšie prispôsobené ako deti, ktoré sa nachádzajú vo výlučnej starostlivosti, ale nie sú odlišné od detí v nerozvedených rodinách. Pozitívnejšie výsledky detí v striedavej starostlivosti zostávali pri podrobnejšom skúmaní ohľadne všeobecného stavu dieťaťa, rodinných vzťahov, sebahodnotenia, emocionálneho nastavenia a správania a špecifického stavu súvisiaceho s rozvodom. Rodičia so striedavou starostlivosťou hlásili menší konflikt súčasný aj v minulosti ako rodičia s výlučnou starostlivosťou, čo však nevysvetľovalo lepšie prispôsobenie detí zo striedavej starostlivosti. Výsledky sú v súlade s hypotézou, že striedavá starostlivosť môže byť v niektorých prípadoch výhodná pre deti, možno tým, že uľahčí pokračovanie pozitívneho vplyvu oboch rodičov.