Linda Nielsen: Shared Physical Custody: Summary of 40 Studies on Outcomes for Children. Journal of Divorce & Remarriage 2014; 55, 614-636.

https://sharedparenting.wordpress.com/2014/11/04/51/

Predmet výskumu:
Jedným z najzložitejších a najnáročnejších problémov, ktorým čelia tvorcovia politík, rodičia a profesionáli v oblasti rozhodovania o starostlivosti o deti je tento: Aký typ rodičovského usporiadania po rozvode rodičov je pre deti najviac prospešný? Presnejšie, sú na tom lepšie alebo horšie deti žijúce s každým rodičom aspoň 35% času, v porovnaní s deťmi, ktoré žijú predovšetkým so svojou matkou a trávia menej ako 35% času so svojim otcom? Tento článok sa zaoberá touto otázkou sumarizáciou 40 štúdií, ktoré porovnávali deti v týchto dvoch typoch rodín za posledných 25 rokov. Celkovo deti v striedavej starostlivosti mali lepšie výsledky v oblastiach emocionálneho, behaviorálneho a psychického prospechu, ako aj lepšie fyzické zdravie a lepšie vzťahy so svojimi otcami a matkami, výhody, ktoré sa zachovali aj v prípadoch veľkých konfliktov medzi rodičmi.

Vyhodnotenie:
Hoci uznávame, že niektoré štúdie boli metodologickejšie sofistikovanejšie a používali platnejšie a spoľahlivejšie metódy ako ostatné, skutočnosťou zostáva, že 40 štúdií dospelo k podobným záverom.
Po prvé, striedavá starostlivosť bola spojená s lepšími výsledkami pre deti všetkých vekových skupín v rámci širokého spektra emočných, behaviorálnych a fyzických zdravotných charakteristík.
Po druhé, neexistovali žiadne presvedčivé dôkazy o tom, že prenocovanie alebo striedavá starostlivosť sú spojené s negatívnymi výsledkami pre dojčatá alebo batoľatá.
Po tretie, výsledky nie sú pozitívne v prípadoch s násilím alebo keď deti nemajú radi otca alebo si s otcom nerozumejú.
Po štvrté, aj keď páry so striedavou starostlivosťou majú tendenciu mať o niečo vyššie príjmy a o niečo menej verbálny konflikt než iní rodičia, tieto dva faktory samy osebe nevysvetľujú lepšie výsledky pre deti.
Uznávaním a šírením zistení z týchto 40 štúdií môžeme pomôcť rozptýliť veľa mýtov o striedavej starostlivosti a podporiť lepšie pochopenie tejto varianty rodinného usporiadania.