Linda Nielsen: Shared Parenting After Divorce: A Review of Shared Residential Parenting Research. Journal of Divorce & Remarriage 2011; 52, 8, 586-609.

http://igualdadeparental.org/wp-content/uploads/2012/06/Nielsen_SP_Nov_2011.pdf

Predmet výskumu:
Jedným z najzložitejších a najnáročnejších problémov, ktorým čelia tvorcovia politík, rodičia a systém rodinných súdov, je aký typ rodičovského rozvrhu po rozvode rodičov je pre deti najviac prospešný. Koľko času by mali deti žiť s každým rodičom? Rastúci počet detí žije s každým rodičom najmenej 35% času v rodinách so striedavou starostlivosťou: Ako sa darí týmto deťom a ich rodičom? Akým spôsobom, ak vôbec nejaký existuje, sa rozvedení rodičia, ktorí využívajú striedavú starostlivosť, líšia od rodičov, ktorých deti žijú takmer výhradne so svojou matkou? Nakoľko sú stabilné rodičovské rozvrhy so striedavou starostlivosťou? Tieto otázky sú riešené skúmaním existujúcich štúdií o rodinách  so striedavou starostlivosťou.

Vyhodnotenie:
Vzhľadom na rastúcu popularitu striedavej starostlivosti by politickí činitelia a profesionáli, ktorí pracujú v rodinnom súdnictve, ako aj rodičia, mali vnímať výsledky výskumu jasne. Ako sa ukázalo v tomto prehľade, všetky tieto štúdie sa zhodli v štyroch všeobecných záveroch.

V prvom rade, väčšine z týchto detí sa darí rovnako dobre alebo lepšie ako u detí v starostlivosti matky - najmä pokiaľ ide o kvalitu a trvácnosť ich vzťahov s otcami.

Po druhé, rodičia nemusia byť mimoriadne kooperatívni, bez konfliktov, bohatí, dobre vzdelaní alebo nadšení z toho, že sú deti v striedavej starostlivosti, aby mali z toho deti prospech.

Po tretie, mladí ľudia, ktorí vyrastali v striedavej starostlivosti, tvrdia, že toto usporiadanie bolo v ich najlepšom záujme - na rozdiel od tých, ktorí žili so svojimi matkami po rozvode rodičov.

A po štvrté, naša krajina, podobne ako väčšina ostatných priemyselných krajín, prechádza zmenami v legislatíve týkajúcej sa starostlivosti o deti, v postoji verejnej mienky a v pohľadoch rodičov - je tu posun smerom k väčšiemu využívaniu striedavej starostlivosti.

Vďaka výskumu, ktorý nám poskytuje informácie, môžeme spolupracovať efektívnejšie a odbornejšie, aby sme zlepšili blaho detí, ktorých rodičia už nežijú spolu.