Obal DVD Vitaj späť Pluto

Zavrhovanie rodiča je negatívny jav známy takmer po celom svete. Viacerí odborníci psychológovia sa špecializujú práve na tento problém. Jedným z nich je aj známy americký psychológ Dr. Richard A. Warshak. Spoločne s kolegom Dr. Markom R. Otisom spracovali pomôcku, ktorá pomáha rodinám postihnutým týmto problémom.

Svoj program nazvali Vitaj späť Pluto (Welcome back Pluto). Distribuovaný je na DVD médiách, takže je použiteľný takmer v každom počítači alebo DVD prehrávači. Spracovali ho odborníci a určený je jednak psychológom a iným odborníkom, ktorí sa s problémom zavrhovania rodiča stretávajú pracovne a ich úlohou je pomáhať postihnutým rodinám, avšak použiť ho môžu aj postihnuté rodiny pri dodržaní zásad, ktoré sú uvedené v užívateľskej príručke dodávanej spolu s DVD.

Samotný program pozostáva z 8 kapitol a 2 bonusov. Prvým bonusom je predstavenie programu a druhým výpoveď rozvedeného otca.

Kapitoly sú nasledovné:

1. Čo je zavrhovanie?

2. Pochopenie zavrhujúcich detí

3. Chyby, ktoré robia obľúbení rodičia

4. Čo skrýva meno?

5. Pochopenie obľúbených rodičov

6. Ťažká situácia odmietaných rodičov

7. Tipy pre rodičov

8. Tipy pre deti

Program Vitaj späť Pluto učí deti a rodičov ako udržiavať dobré vzťahy v situáciách, v ktorých hrozí podkopanie lásky a rešpektu. Zábavný a humorný program naplnený hodnotnými radami ukazuje, ako odcudzenie vzniká a prečo obaja rodičia a deti by mali pracovať na tom, aby predchádzali poškodeniu vzťahov a ak už k nemu príde, aby ich naprávali.

Program ukazuje varovné príznaky problémov, vysvetľuje prečo deti začínajú odmietať rodiča, ako sa môžu rodičia vyvarovať obvyklých chýb, ako sa cítia odmietaní rodičia, ponúka praktické tipy pre rodičov aj tipy pre pomoc deťom, aby sa nepridávali na stranu jedného rodiča proti druhému rodičovi.

Viac o programe sa môžete dozvedieť na webe autora Richarda Warshaka http://warshak.com/pluto/index.html

Pre slovenských a českých odborníkov sme pripravili verziu programu so slovenskými titulkami. Pokiaľ máte záujem, kontaktujte nás na 0944 509 284.