Vážení priatelia,

platíte dane na Slovensku? Podporte nás 2% z dane.

Neplatíte nič zo svojho, len usmerníte časť svojich daní.

Darujte nám chvíľu svojho času, my za to získame finančný príspevok na činnosť.

 

Stručne: Pokiaľ chcete poslať 2% z daní našej spoločnosti a viete postup, tu sú naše údaje:

IČO: 42176743; SID: nevypĺňajte; Právna forma: Občianske združenie; Názov: Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť; Ulica: Hlaváčikova; Súpisné číslo: 26; PSČ: 84105; Mesto: Bratislava

 

Ak nás ešte nepoznáte, dovoľte nám krátke predstavenie:

Sme Striedavá starostlivosť o deti, slovensko – česká spoločnosť a cieľom činnosti nášho združenia je výskum, propagácia, podpora a vzdelávanie v oblasti striedavej výchovy o deti po rozvode alebo rozchode rodičov. V súlade so zahraničnými poznatkami považujeme striedavú starostlivosť za jednu z možností porozvodovej výchovy, ktorá je výraznou prevenciou spoločensky závažných patologických javov, rozvody sprevádzajúcich.

Aj vďaka vašej podpore sme v minulosti úspešne zrealizovali tieto projekty:

 

Postup pre poukázanie 2% z dane:

  • Som zamestnanec a zamestnávateľ mi urobí ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň:

1. Do 15. 2. požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

3. Vyplňte svoje osobné údaje do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú nám chcete poukázať a údajmi našej spoločnosti:
IČO: 42176743; SID: nevypĺňajte; Právna forma: Občianske združenie; Názov: Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť; Ulica: Hlaváčikova; Súpisné číslo: 26; PSČ: 84105; Mesto: Bratislava

4. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. 4. na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

  • Som fyzická osoba, ktorá je povinná podať daňové priznanie:
    (napr. živnostník, právnik, veterinár, audítor, daňový poradca, znalec, tlmočník, novinár, umelec, ...)

1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3 € pre prijímateľa.

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Môžete použiť predvyplnené tlačivo typ A (na str. 5 formulára) alebo predvyplnené tlačivo typ B (na str. 11 formulára) v prílohe alebo vyplňte údaje o prijímateľovi nasledovne:
IČO: 42176743; SID: nevypĺňajte; Právna forma: Občianske združenie; Názov: Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť; Ulica: Hlaváčikova; Súpisné číslo: 26; PSČ: 84105; Mesto: Bratislava

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 3.) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

  • Som právnická osoba povinná podať daňové priznanie:

1. Vypočítajte si Vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa. Poukázať môžete aj menej ako 1% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na prijímateľa.

POZOR:

a) Ak právnická osoba (firma) v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v tomto roku (zvyčajne do 31. 3.) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane - VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.
b) Ak právnická osoba (firma) v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v tomto roku (zvyčajne do 31. 3.) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane - označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky) - VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2 (vzor v prílohe tohto mailu).

2. V daňovom priznaní pre právnické osoby Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Môžete použiť predvyplnené tlačivo, v ktorom sú na str. 9 formulára naše údaje, ktoré je potrebné do daňového priznania uviesť:
IČO: 42176743; SID: nevypĺňajte; Právna forma: Občianske združenie; Názov: Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť; Ulica: Hlaváčikova; Súpisné číslo: 26; PSČ: 84105; Mesto: Bratislava

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Poznámky:

  • Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. - tie sú dôležité až pri prípadnej kontrole.
  • IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava.

 

O Vašich daroch s Vami môžeme uzavrieť darovaciu zmluvu. Požiadavku na ňu môžete zaslať mailom na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo poštou na adresu: Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť, Hlaváčikova 26, 841 05 Bratislava.

V prípade akýchkoľvek nejasností nás láskavo kontaktujte - tel. č. 0905 788 999.

 

Za Vašu podporu ďakujeme

Striedavá starostlivosť o deti, slovensko - česká spoločnosť

www.striedavka.sk

 

Na stiahnutie: