Odborný seminář na téma střídavé péče organizovaný stálou komisí pro rodinu a rovné příležitosti Poslanecké sněmovny PČR proběhl před několika dny. Zúčastnil jsem se ho se svým příspěvkem. Vzhledem k omezenému prostoru jsem neopakoval argumenty předřečníků, ale popsal svůj příběh, jistým způsobem unikátní a přínosný pro všechny, kteří přemýšlí, zda podpořit novelu poslance Staňka. Jako jediný řečník jsem neprezentoval pouze svoje názory, ale také postoje konkrétního OSPODU, s jehož souhlasem jsem příspěvek přednesl. Přepis prezentace nyní přináším čtenářům.

Jmenuji se Petr Cihlář

Jsem člověk se střídavou péčí. Svoje názory, úvahy i zkušenosti publikuji na blogu idnes.cz, odkud je přebírají servery, které se snaží střídavou péčí seriózně zabývat. Představím vám příběh, který boří argumenty odpůrců střídavé péče a vyvrací jejich teorie.

Hrdinou příběhu je náš syn Matěj. Jeho život je k téměř k nerozeznání od života ostatních dětí. Matěj neřeší, jestli je víc doma u mámy nebo u táty, ani koho má raději. Řešit to nemusí. Domov má jen jeden, i když na dvou místech. Žije spokojeně a střídavka je pro něj přirozená. Jen někteří kamarádi mu závidí, že ho ve školce vyzvedává i tatínek. Oni takové štěstí neměli.  Podívejme se na základní data.... Střídavku praktikujeme asi 3,5 roku. Od 2,5 let věku dítěte. Interval střídání je týdenní.

Jak tak malé dítě střídavou péči zvládá?

OSPOD uvádí:

Chlapec dobře prospívá po všech stránkách, jeví se jako bystré a spokojené dítě.

Školka:

Nezletilý je pohodové a bezproblémové dítě, ve vztahu k dětem přátelský a vždy ochotný pomoci, dosavadní vývoj odpovídá věku ....

Lékařka:

Péči rodičů hodnotím jako dobrou, vztah dítěte k oběma rodičům se mi jeví jako velmi pěkný ....

Jak jsme ke střídavce dospěli?

Mnozí tvrdí, že nutnými podmínkami fungování střídavé péče (a ta naše prokazatelně funguje) je dohoda rodičů a jejich příkladná komunikace.

Naše situace však byla následující ...

Během vyhrocené rozvodové situace docházelo mezi rodiči k neshodám ohledně péče o dítě, ke konfliktům, vzájemnému napadání, obviňování z týrání a domácího násilí. U sporů rodičů často asistovala policie. Otec byl na měsíc z domu vykázán, matka potrestána přestupkovou komisí za fyzické napadení otce před synem.

Šlo tedy o situaci, která podle názorů některých dnešních řečníků, zcela jednoznačně střídavou péči vylučuje! Jak hluboce se ochránkyně zájmů týraných žen mýlí, jak málo vědí o střídavé péči, a jak málo rozumí dětem a pohnutkám otců ukazuje další vývoj příběhu....

Bylo zjištěno, že matka vnímá svoji roli jako nadřazenou otci. Bylo důvodné se domnívat, že by v budoucnu mohla v kontaktu otce a syna bránit. Proto se OSPOD pokouší situaci řešit domluvou a doporučením...

Ze zápisu OSPOD:

Bylo telefonicky hovořeno s matkou ohledně týdenního pobytu otce se synem v lázních. Matka uvedla, že nemá nic proti tomu, aby se s ní otec v péči o syna vystřídal, ale pouze v její přítomnosti. Sociální odbor doporučuje, aby se rodiče v péči o syna v lázních střídali. Když tento pokus selhal, přiklonil se OSPOD k názoru otce a vydal doporučující zprávu pro soud.

Následující věty by měly být vepsány do učebnic střídavé péče!

“Od doby posledního jednání nedošlo mezi rodiči k dohodě. Situace v rodině je vypjatá. Dle našeho názoru je v zájmu dítěte upravit poměry soudním usnesením - předběžným opatřením. Jelikož dítě má kladné citové vazby k oběma rodičům, oba se jeví výchovně způsobilí a doposud se oba dva na péči podíleli, jeví se jako vhodná úprava střídavá péče.”

Soud pak předběžným opatřením na návrh otce nařídil dočasně střídavou péči. Po roce proběhl znalecký posudek, který stav syna zhodnotil a doporučil střídavou péči zachovat. Ta byla rozsudkem proti vůli matky potvrzena. Obvinění z domácího násilí nebyla nikdy prokázána!

Praxí jsme ověřili, že střídavka:

1. Dětem nevadí, ty v ní prospívají

2. Stabilizuje a zklidní výchovné prostředí

3. Je prevencí proti rozvinutí syndromu  zavrženého rodiče

4. Funguje i při špatné komunikaci rodičů

5. Mnoho případů domácího násilí je  smyšlených

6. Zlepšuje komunikaci a vztah rozvedených rodičů rodičů

Podmiňování nařizování střídavky dohodou a pěkným vztahem rodičů je návodem k eskalaci sporů a zneužívání obvinění z domácího násilí. Střídavka musí být nařízena právě tam, kde nedohoda a spory rodičů dítě ohrožují. Za určitých splnitelných podmínek střídavka funguje k prospěchu dítěte i při špatné komunikaci jednoho z rodičů.

Dodatečný autorův komentář:

Zkušenost vyhodnocená a potvrzená oficiálně s časovým odstupem samotným OSPODem a okolím dítěte  je víc, než názor teoretiček a zarputilých odpůrců střídavé péče. Nelze uměle vytvářet názor, že každý otec, usilující o střídavou péči je domácím násilníkem. Takové obvinění musí být pravomocně soudně dokázáno. Střídavá péče je naopak nástrojem k uklidnění sporů a k prevenci domácího násilí a rozvinutí syndromu zavrženého rodiče. Ochraňuje zájem dítěte. Nevyhovuje každému, ale vyhovuje několikanásobně většímu procentu dětí, než těm, které dnes v ČR ve střídavce žijí. Pootevřená dvířka ke střídavé péči je třeba otevřít ještě trochu víc. Nemusíme se toho bát. Proto návrh pana poslance Staňka podporuji.

Článek věnuji všem obětem domácího násilí. Serveru stridavka.cz, iustin.cz a ostatním, kteří proti násilí a bezpráví na dětech a rodičích bez rozdílu pohlaví aktivně vystupují.

(C) 2011Tištěnou prezentaci naleznete zde

Petr Cihlář